Audyt sprawozdań finansowych – co to i dla kogo?

Badanie sprawozdań finansowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnością ze sztuką rachunkowości jest jedną z najważniejszych kompetencji firm doradczych na całym świecie. Audyt sprawozdań finansowych jest również obowiązkiem wielu podmiotów, który narzucają na nie przepisy prawa. Czym w zasadzie jest i kto musi z niego korzystać?

Czym jest audyt sprawozdań finansowych?

Określenie audyt sprawozdań finansowy coraz częściej pojawia się w rozmowach polskich przedsiębiorców. W praktyce używa się go w stosunku do badań sprawozdań finansowych. Jest to proces uwiarygodnienia informacji dotyczących finansów oraz majątku danej firmy. Zastępcza stosowane jest również pojęcie rewizji sprawozdań finansowych.

Czym jednak w praktyce jest takie badanie sprawozdań finansowych? Otóż głównym celem audytu nie jest wykrycie kto popełnił błąd, a raczej upewnienie się, że przedstawione w raportach dane są poprawne. Zadaniem audytora jest wyłapanie nadużyć i niedociągnięć. Audyt sprawozdań finansowych ma na celu zbadanie jednostki pod kątem wyników finansowych oraz jej sytuacji majątkowej. Dotyczy to również sprawdzenia rzetelności sporządzonych sprawozdań.

Obowiązkowe badanie – dla kogo?

Warto zaznaczyć, że wiele podmiotów działających w Polsce posiada obowiązek przeprowadzenia takiego audytu sprawozdań finansowych. Taki obowiązek nakłada ustawa o rachunkowości. Kto zatem obowiązkowo musi przeprowadzić audyt?

 • banki, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy kredytowo-oszczędnościowe,
 • jednostki działające w oparciu o obrót papierami wartościowymi
 • spółki akcyjne,
 • wszystkie jednostki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły przynajmniej dwa z następujących warunków:
 • zatrudniału co najmniej 50 osób
 • suma ich aktywów wynosi równowartość 2.500.000 euro
 • przychody netto ze sprzedaży wynosiły co najmniej 5.000.000 euro.

Audyt sprawozdań finansowych w kilku krokach

Badanie sprawozdania finansowego jest skomplikowanym procesem, którego wykonaniem zajmują się biegli rewizorzy, biura księgowe lub firmy doradcze. Jest to proces, który obejmuje kilka kroków. Oto najważniejsze z nich.

 1. Dokładne poznanie potrzeb klienta – specyfika badania.
 2. Zrozumienie branży i ocena ryzyk.
 3. Analiza procesów, które zachodzą w organizacji.
 4. Sprawna kontrola wewnętrzna.
 5. Przygotowanie planu audytu, następnie przeprowadzenie testów
 6. Przygotowanie dokumentów formalnych dotyczących badania.
 7. Ocena badania.

Oczywiście, wykonanie takiego badania należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Tylko wtedy wynik audytu będzie coś znaczył.

Warto zaznaczyć również, że na wykonanie badania sprawozdań finansowych coraz częściej decydują się również przedsiębiorstwa, które z prawnego punktu widzenia nie posiadają takiego obowiązku. Robią to, tylko i wyłącznie dla siebie, żeby sprawdzić jakość wykonywanych przez księgowość zadań, a także podnieść wiarygodność firmy w oczach partnerów, członków zarządu, czy też klientów.